Vuosikokous, 14.2.2019

Kakskertaseuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 13.2.2019 Kakskertatalolla. Käsiteltävät asiat sisältyivät kokouskutsuvihkoseen, mikä oli toimitettu hyvissä ajoin jäsenistölle. Kokous käsitteli omalta osaltaan myös Kakskertatalon vastaavat vuosikokousasiat, Partiolippukunta Kakskerran Kaksoispiste käsittelee ne vielä omassa kokouksessaan yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Kokouksen avasi puheenjohtajamme Jaana Majatie. Hän kertoi lyhyesti Kakskertaan liittyvistä ajankohtaisista hankkeista mm. kaavoituksen etenemisestä ja paloaseman rakentamisesta sekä Kakskerran yhteisöjen saamasta tunnustuksesta vuoden aktiivisimmaksi kaupunginosaksi ja myös menestyksestä Suomen mukavimman kylän etsintää koskevassa kilpailussa, jossa sijoituimme sijalle 20 yli 3000 postinumeroalueen joukossa. Lopuksi hän puheenjohtajatehtävän jättäessään kiitti hallitusta menneistä yhteistyön vuosista ja toivotti hyvää jatkoa uuden hallituksen työlle ja koko seuralle.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Kalliomäki ja sihteeriksi kutsuttiin vanhan tavan mukaan seuran sihteeri, jona toimii edelleen Jarkko Koskinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Kauppi ja Paula Palmroth.

TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS, TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Seuran puheenjohtaja Jaana Majatie esitteli sekä menneen vuoden tekemiset ja saavutukset että tämän vuoden suunnitelmat. Kaikki edellisenä vuonna asetetut ja seuran päätösvallassa olleet tavoitteet saavutettiin. Toiminta on painottunut vahvasti kotiseudun tunnetuksi tekemiseen, mikä näkyi sekä 2x-lehden artikkeleissa että tehdyissä tutustumisretkissä saarten kyliin ja luontokohteisiin. Viime kesänä tutustuttiin Myllykylään ja tulevana kesänä käydään Kulhossa, jonka esittely alkoi jo lehden joulunumerossa.

Rahastonhoitaja Jarkko Koskinen selvitti lyhyesti tilinpäätöstä ja tälle vuodelle tehtyä talousarviota. Ylijäämää syntyi, mutta taloutta rasittaa Kakskertataloon liittyvät korjaushankkeet ja kiinteistömenojen korotukset, joihin ei ainakaan vielä ole saatu kaupungilta täyttä kompensaatiota. Seuran vakavaraisuus on silti edelleen hyvä ja suunnitelmat voitiin hyväksyä jäsenmaksuja korottamatta. Kakskertatalo tullee vaatimaan lisää panostusta, mihin budjetissa varauduttiin. Tästäkin huolimatta positiivista lopputulosta odotetaan myös tulevalle vuodelle.

HENKILÖVALINNAT

Seuran puheenjohtajaksi valittiin Raimo Västinsalo ja varapuheenjohtajana jatkaa Seppo Muurinen. Hallitukseen tulivat uusina jäseninä Mika Eklund hallitustyöskentelyn jättäneen Kalevi Ruposen tilalle ja Marko Viljanen puheenjohtajaksi siirtyneen Raimo Västinsalon loppukaudelle. Muut erovuorossa olleet jatkoivat uudelle toimikaudelle. Hallituksen kokoonpano löytyy näiltä kotisivuilta.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Markku Kalliomäki ja Paula Palmroth sekä Raimo Lehtinen heidän varamiehenään.

KAKSKERTATALO

Kakskertatalon vuosikokousasiat käytiin läpi Outi Kaupin esittelemänä ja hyväksyttiin yksimielisesti. Tuloslaskelma päätyi alijäämäiseksi lämmitys- ja remonttikustannusten siirryttyä osittain talotoimikunnan maksettavaksi. Kaupunki kyllä osallistui huomattavalla panostuksella korjauskuluihin, mutta toimintatukiavustusta siltä kuitenkin vielä haettiin.  Päätöksiä ei ole vielä tullut. Talon asiat valmistellaan Kakskertaseuran ja Partiolippukunta Kakskerran Kaksoispisteen yhteisessä talotoimikunnassa, joka tilivelvollisena sai vastuuvapauden tarkastetulta tilikaudelta.

KAKSKERTASEURAN NIMIASIA

Hallitus toi edellisen vuosikokouksen velvoittamana keskusteltavaksi asian, johon aika ajoin törmätään – miksi seuran nimessä esiintyy vain toinen pääsaarista, Kakskerta? Osa varsinkin uusista asukkaista mieltää sen vain Kakskerran saaren ja sen asukkaiden asioita ajavaksi. Näin ei tietenkään ole, mutta historiaa ja taustoja tuntemattomille sellaisen mielikuvan saattaa saada. Asiassa on suoritettu nettikysely ja siitä käytiin laaja keskustelu, minkä pohjalta uusi hallitus jatkaa selvittelyä ja tiedottamisen kehittämistä seuran imagon ja identiteetin vahvistamiseksi.

« Takaisin Ajankohtaista -sivulle