Hallituksen kuulumisia, 12.11.2020

Heti hallituksen kokouksen aluksi voitiin todeta pari hyvää asiaa kaupunginhallituksen kokouksesta 9.11.2020: Satava-Kakskerran osayleiskaava nytkähti eteenpäin tultuaan muutaman äänestyksen jälkeen hyväksytyksi ja lähetettäväksi eteenpäin kaupungin valtuuston käsittelyyn; ja toinen asia, kaupunginjohtaja Minna Arven päätös asukasbudjetiksi sai siunauksensa ja oma ehdotuksemme Kakskertatalon energiaratkaisuksi sisältyy toteutettaviin hankkeisiin.

Turussa asemakaavaratkaisut ovat sumppuuntuneet ja edellä mainitun osayleiskaavan lisäksi saaria koskee toinenkin kaava-asia. Valmistelussa on pienehkö asemakaavamuutos Kakskerran Harjattulassa. Siellä yksityisomistuksessa oleville tonteille esitetään tehtäväksi vähäisiä uudelleen järjestelyjä ja samalla siirrettäisiin rakennuspaikkoja, muutokset liittyvät vaikeisiin maasto-olosuhteisiin. Asiaa selvitellään suhteessa osayleiskaavaan ja siihen otetaan kantaa määräajan puitteissa.

Kakskerran tiilenvalmistuspaikkojen lisätutkimuksia olisi yhden asukkaan aloitteesta syytä jatkaa ja nykyisille löydetyille paikoille hän esittää opastekylttejä. Asian jatkovalmistelu annettiin seuran historia- ja kotiseututoimikunnan tehtäväksi.

Kakskertaseuran vuosikokous on tulossa ja nyt sovittiin kokouspäiväksi 10.2.2021. Vuoden loppuun mennessä kootaan toimikunnilta kertomukset menneestä ja suunnitelmat tulevista, taloustilinpäätöksen tekee tilitoimisto. Asiakohtien lisäksi alustavaa keskustelua käytiin myös henkilövalinnoista, puheenjohtajien lisäksi puolet hallituksesta on vuosittain erovuoroisia, myös toiminnantarkastajat nimetään vuosittain. Ratkaisuihin palataan myöhemmin.

Vaikka vuosi on loppumassa, niin tapahtumia vielä riittää. Kakskertatalolla askarrellaan himmeleitä, Itsenäisyyspäivänä kunnioitetaan sankarivainajiamme, perinteinen joululounas Hirvilammella nautitaan erikoisjärjestelyin ja menuin käyttäen apuna mm. laavua. Nettiin ollaan Sanna Jokelan toimesta kokoamassa saarten karttaan merkittäviä palveluita, nähtävyyksiä ja monen moista muuta kiinnostavaa, me olemme tiiviisti mukana esittämässä omia ehdotuksiamme.

Ilmoitusasioina todettiin alussa mainittujen kaupungin päätösten lisäksi mm. maa-alueiden ostaminen kaupungille Satavan keskiosalta ja Vepsän saaren liittäminen Kakskerta-Satava vesiosuuskunnan paineviemäriin.

« Takaisin Ajankohtaista -sivulle