tervetuloa kakskertaseuran kotisivuille!

Kakskertaseura ry on kotiseutuyhdistys, jonka toiminta-alueena on Satavan ja Kakskerran saaret sekä niitä ympäröivät pienemmät saaret (entisen Kakskerran kunnan alue). Yhdistyksen kotipaikkana on Turku. Seuran tavoitteena on aktiivinen kotiseututyö lähtökohtana saaristomainen omaleimaisuus, asukkaiden kaikinpuolisesta viihtyvyydestä huolehtiminen ja kotiseututuntemuksen ja -kiintymyksen lisääminen.

Aina tärkeitä asioita ovat myös liikenneratkaisut, alueen palvelut sekä ympäristöasiat, joihin seura ottaa hanakasti kantaa. Kakskerranjärven tilaan vaikuttavien toimenpiteiden suunnittelua varten Turun kaupunki on perustanut neuvottelukunnan, jossa seuralla on edustus.

Jäsenmäärämme on nykyään n. 850 henkeä ja koostuu sekä vakinaisista että kesäasukkaista. Seuran varsinaisiksi jäseniksi pääsee toimialueellamme joko vakinaisesti tai osan vuotta asuva tai työskentelevä henkilö tai muutkin seuran tarkoitusperät hyväksyvät henkilöt, jotka seuran hallitus hyväksyy.

Jäsenyhdistyksenä olemme Suomen Kotiseutuliiton, Turkuseura ry:n, Turun Pientalojen Keskusjärjestö ry:n ja Varsin Hyvä ry:n jäsen.