Itämeren tila, 20.5.2019

Kakskertatalolla keskusteltiin vesien saastumisesta. Pääkohteena oli Itämeri, mutta myös omaa järveämme sivuttiin.

Atte Lindqvist Pidä Saaristo Siistinä ry:n projektikoordinaattorina kertoi asiallisesti ja kiihkottomasti tutkimus- ja seurantatuloksia vesiemme tilasta. PSS ry:n perusti saaristolainen Rabbe Laurén ystävineen 1969 havahduttuaan siihen, miten rannat täyttyivät roskista. He toivat saarille ensimmäiset roskatynnyrit ja siitä lähti liikkeelle kehitys, joka on johtanut nykyiseen mittavaan Roope-palvelupisteverkostoon ja neljään roskienkeräysalukseen. Ihmisten asenteisiin on pyritty vaikuttamaan voimakkaasti puhtaamman elinympäristön saavuttamiseksi ja siinä on myös onnistuttu. Yhdistyksen tavoitteena onkin asiallisen tiedon levittäminen ja vahinkojen ennalta ehkäisy.

PSS on mukana useissa projekteissa, joissa seurataan vesiemme ja rantojemme tilaa. Seurantatietoa kerätään 13 eri kohteesta, joista Turun Ruissalon kansanpuistonranta on yksi. Roskaantumistietoa toimitetaan Suomen ympäristökeskukselle tutkimus- ja seurantatarkoituksiin. Erityisesti muovijätteen kertymistä seurataan myös EU-rahoitteisessa Blastic-hankkeessa, jonka tuloksia voi seurata sen sivuilta www.blastic.eu

Mitä sitten kukin voi tehdä rantojen siisteyden puolesta? Tärkein lähtökohta on pitää huolta omasta käyttäytymisestään. Toinen merkittävä esimerkki on Siisti Biitsi -hanke, rantojen siivoustalkookampanja, jonka tarkoituksena on talkoovoimin siivota rantoja ja kerätä tietoa roskaantumistilanteesta. Kampanja sopii erinomaisesti esim. yhdistysten järjestämiin tapahtumiin.

Saastuttavista tekijöistä suurin on ymmärrettävästi muovituotteet. Kun siihen otetaan mukaan tupakan tumpit, filtterit (suurin yksittäinen tuoteryhmä), on näiden osuus liki 90 % kaikista vesistöissä olevista saasteista. Muut aineet ovat vähemmällä, osa maatuu nopeasti, tumpit noin 10 vuodessa ja muovi ei lähes koskaan. Saastumista ovat aiheuttaneet yhteiskunnan kehittymisen eri vaiheet; sotien jälkeinen voimakas rakentaminen, tehomaatalous lannoitteineen ja hyvinvoinnin lisääntymiseen liittynyt kerskakulutus.  Meriin kerääntyneen muovin keräämiseen ja hävittämiseen tai uusiokäyttöön ei vielä ole olemassa tehokasta menetelmää, mutta asian eteen tehdään voimakasta kehitystyötä.

  Meitä kuulijoita!

« Takaisin Ajankohtaista -sivulle