Vuosikokous 10.2.2020

Kakskertaseuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10.2.2020 Kakskertatalolla. Käsiteltävät asiat sisältyivät kokouskutsuvihkoseen, mikä oli toimitettu hyvissä ajoin jäsenistölle. Kokous käsitteli omalta osaltaan myös Kakskertatalon vastaavat vuosikokousasiat, Partiolippukunta Kakskerran Kaksoispiste käsittelee ne vielä omassa kokouksessaan yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Kokouksen avasi puheenjohtajamme Raimo Västinsalo. Hän kertoi lyhyesti Kakskertaan liittyvistä ajankohtaisista hankkeista, mm. kaavoituksen etenemisestä ja paloaseman valmistumisesta.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Monnonen ja sihteeriksi kutsuttiin vanhan tavan mukaan seuran sihteeri, jona toimii edelleen Jarkko Koskinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Britt-Marie Juup ja Hanna Mujunen

Puhetta johti Markku Monnonen, sihteeri Jarkko Koskinen kirjasi tapahtumat

Kokoukseen osallistuneita oli 21, alla osa heistä, eturivissä seuran puheenjohtaja Raimo Västinsalo ja toiminnantarkastajat Markku Kalliomäki ja Raimo Lehtinen

TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS, TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Seuran puheenjohtaja esitteli sekä menneen vuoden tekemiset ja saavutukset että tämän vuoden suunnitelmat. Kaikki edellisenä vuonna asetetut ja seuran päätösvallassa olleet tavoitteet saavutettiin. Toiminta painottuu edelleen vahvasti kotiseudun tunnetuksi tekemiseen, mikä näkyi sekä 2x-lehden artikkeleissa että tehdyissä tutustumisretkissä saarten kyliin ja luontokohteisiin. Ikävänä menetyksenä todettiin kyläkaupan toiminnan loppuminen. Uusi on tulossa, mutta vähän eri formaatilla. Tilojen kunnostus on käynnissä.

Rahastonhoitaja Jarkko Koskinen selvitti lyhyesti tilinpäätöstä ja tälle vuodelle tehtyä talousarviota. Ylijäämää syntyi, mutta taloutta rasittaa Kakskertataloon liittyvät kiinteistömenojen korotukset, joihin ei ainakaan vielä ole saatu kaupungilta täyttä kompensaatiota. Vuokratuki saadaan, mutta lämmityskustannukset ovat ainakin toistaiseksi meidän vuokralaisten maksettavissa. Seuran vakavaraisuus on silti edelleen hyvä ja suunnitelmat voitiin hyväksyä jäsenmaksuja korottamatta. Kakskertatalon kuluihin joudutaan budjetissa yhä varautumaan. Tästäkin huolimatta positiivista lopputulosta odotetaan myös tulevalle vuodelle.

HENKILÖVALINNAT

Seuran puheenjohtajana jatkaa Raimo Västinsalo ja varapuheenjohtajana Seppo Muurinen. Hallituksen kaikki erovuorossa olleet valittiin jatkamaan uudelle toimikaudelle. Hallituksen kokoonpano löytyy näiltä kotisivuilta.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Markku Kalliomäki ja Paula Palmroth sekä Raimo Lehtinen heidän varamiehenään.

KAKSKERTATALO

Kakskertatalon vuosikokousasiat käytiin läpi Outi Kaupin esittelemänä ja hyväksyttiin yksimielisesti. Tuloslaskelma päätyi lievästi ylijäämäiseksi, kun tuloihin laskettiin mukaan partion ja Kakskertaseuran antamat avustukset. Kaupunki osallistui huomattavalla panostuksella yläkerran asunnon ja autotallin korjauskuluihin, mutta toimintatukiavustusta lämmityskuluihin siltä ei saatu. Talon asiat valmistellaan Kakskertaseuran ja partiolippukunta Kakskerran Kaksoispisteen yhteisessä talotoimikunnassa, joka tilivelvollisena sai vastuuvapauden tarkastetulta tilikaudelta.

 

KUVAKILPAILUN TULOKSET

Kokouksen päätteeksi katseltiin pp-esityksenä viime vuonna järjestetyn kuvakilpailun antia. Voittajakuvat komistavat ensi syksynä myyntiin tulevaa vuoden 2021 kalenteria.

« Takaisin Ajankohtaista -sivulle