Hallituksen kuulumisia, 24.2.2020

Vuosikokous meni ja uusi hallitus piti ns. järjestäytymiskokouksensa. Eipä ollut paljon järjestäytymistä, mikään ei muuttunut edellisestä kaudesta. Hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla, samoin toimihenkilöt ja toimikuntien vetäjät ovat entisiä. Pientä muutosta toimikuntien kokoonpanoihin tuli. Myös edustamiset ulkopuolisissa yhteisöissä jatkuvat entisellään. Hallituksen työsuunnitelmasta sovittiin.

Taloustilanne on melko hyvä, mutta se edellyttää silti jäsenmaksukertymiä. Maksut päätettiin panna perintään ja eräpäiväksi tuli 15.3.2020. Maksulaput lähtevät jäsenille vielä tällä viikolla, osalle sähköisesti ja osalle vielä paperisina.

Vuoden 2021 kalenterin kuvitusta varten järjestetty kuvakilpailu on ratkennut, voittajakuvat tulevat näille kotisivuille ja kalenterin valmistelu jatkuu tavoitteena saada ne myyntiin seuran tapahtumissa, viimeistään Kakskertapäivillä.

Seuraavan 2x-lehden valmistelu sai lähtölaukauksen ja ensi kesän Kakskerran käräjien valmistelu aloitettiin, käytiin alustava keskustelu käräjäpuhujasta ja Vuoden Kakskertalaiseksi nimettävästä.

Kakskertatalon heikko taloustilanne aiheuttaa huolta. Kaupunki siirsi lämmityskulut vuokralaiselle ja luvatuksi luultuja avustuksia ei olekaan saatu. Sekä partio että seura joutuvat ohjaamaan varoja talon kiinteistökuluihin ja niiden kirjaamisesta joko lainoina tai toimintatukena käytiin myös keskustelu. Koko avustusasia on vielä työn alla.

Turun kaupunginhallitus hyväksyi 13.1.2020 pidetyssä kokouksessa Turun osallistuvan budjetoinnin toimintamallin. Asukasbudjetiksi nimetty malli käynnistyy maaliskuussa kaikilla suuralueilla järjestettävillä aluefoorumeilla. Niiden yhteydessä asukkaat pääsevät yhdessä pohtimaan oman alueensa tarpeita. Ehdotukset voivat koskea esimerkiksi parannuksia omaan elinpiiriin, yhteistä toimintaa, innovatiivisia tapahtumia ja uudenlaisia palveluita. Hakemukset tulee toimittaa kaupungille huhtikuun aikana. Hirvensalo-Kakskerta -suuralueelle on budjetoitu näitä varoja 100.000 €. Tarkoitukseen soveltuvista hankkeista keskusteltiin, mukana myös yhteishakemukset alueen muiden yhdistysten kanssa.

« Takaisin Ajankohtaista -sivulle