Hallituksen kuulumisia, 9.6.2022

Kevätkauden viimeinen kokous hoidettiin päätökseen. Seuraan liittyi kolme uutta jäsentä ja yhden iäkkään jäsenyys sovittiin päättyväksi vuoden lopulla.

Kakskertapäivän valmistelua jatkettiin. Seuran vastuulla olevan käräjän aihe valittiin ajankohtaan ja päivien teemaan ”Tulta päin” sopivaksi eli palo- ja pelastustoimi ja yleinen turvallisuus saarilla. Käräjäpuheen tulee pitämään emerituspalomestari Reijo Salminen. Vuoden Kakskertalaiseksi 2022 valittiin kriteerit erinomaisesti täyttävä saarelainen, nimi julkistetaan Kakskertapäivillä.

Pikkujärven tiealue Vapparintiellä on pahoin painunut tiepohjan pettäessä. Notkelman oikaisemisesta ja tien kunnostamisesta tehdään aloite ELY-keskukselle.

Sopimuspalokunnan nuoret ovat lähdössä koulutukseen kuuluvalle leirille, minkä kustannuksiin hallitus päätti myöntää tukea 500 €.

Ilmoitusasioina käsiteltiin mm. myllyjuhlaa ja sitä edeltäviä talkoita. Juhlaan yhdistetään myös lyhyt tutustumiskierros 2x-lehdessä esiteltyyn Nikkilän kylään. Puheenjohtaja kertoi kuulumiset Turkuseuran kokouksesta, jossa sovittiin myös kaupunginosajaoston toiminnan kehittämisestä. Turun kaupunginvaltuustossa keskusteltiin Seppo Muurisen esille ottamasta kysymyksestä kaupungin osallistumisesta Kakskerranjärven talvikauden hiihto- ja luisteluratojen kunnostamiseen ja ylläpitoon. Toistaiseksi aloite ei vielä edennyt myönteiseen lopputulokseen.

 

« Takaisin Ajankohtaista -sivulle