Vuosikokoustiedote, 16.2.2023

Kakskertaseuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 15.2.2023 Kakskertatalolla. Paikalla oli vain 11 jäsentä. Hyväksi koetun tavan mukaan kaikki käsiteltävät asiat oli koottu kokouskutsuvihkoseen, mikä oli toimitettu jäsenistölle sähköpostina ja julkaistu kotisivuilla. Paperiversiona se oli saatavana myös kokouspaikalla. Vihkonen sisälsi myös Kakskertatalon vastaavat vuosikokousasiat, mitkä menevät yhteistyösopimuksen mukaisesti vielä partiolippukunta Kakskerran Kaksoispisteen käsittelyyn.

Kokouksen avasi puheenjohtajamme Raimo Västinsalo. Hän kertoi lyhyesti Kakskertaan liittyvistä ajankohtaisista hankkeista. Tapahtumiin osallistuminen oli taas aktiivisempaa parin koronavuoden jälkeen.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana Majatie ja sihteeriksi kutsuttiin seuran sihteeri Jarkko Koskinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuire Lindqvist ja Riina Tuokko.

TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS, TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Seuran puheenjohtaja esitteli menneen vuoden tekemiset ja alkaneen vuoden suunnitelmat. Kaikki edellisenä vuonna asetetut ja seuran päätösvallassa olleet tavoitteet saavutettiin. Toiminta painottui edelleen vahvasti kotiseudun tunnetuksi tekemiseen, mikä näkyi sekä 2x-lehden artikkeleissa että tehdyissä tutustumisretkissä saarten kyliin ja luontokohteisiin. Seuran jäsenmäärä vuoden lopussa oli 863, missä on lisäystä 25 edelliseen vuoteen nähden. Seuran tuleva toiminta sisältää taas runsaasti tapahtumia ja noudattaa tavoitteiltaan vanhaa kaavaa.

Rahastonhoitaja Jarkko Koskinen selvitti lyhyesti tilinpäätöstä ja tälle vuodelle tehtyä talousarviota. Alijäämää syntyi 8.021 €, reilusti yli talousarvion, mihin suurin selittäjä on Kakskertatalon käyttökustannusten nousu. Seuran vakavaraisuus on edelleen hyvä, mutta menokehitykseen on jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota. Toiminnantarkastuskertomuksessa tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaudet. Alkaneen vuoden talousarvio voitiin hyväksyä jäsenmaksuja korottamatta.

HENKILÖVALINNAT

Seuran puheenjohtajana jatkaa Raimo Västinsalo ja varapuheenjohtajana Seppo Muurinen. Hallituksen erovuoroiset jäsenet olivat kaikki käytettävissä myös uudelle kaksivuotiskaudelle 2023-2024. Hallitustyöskentelystä luopuneen Marko Viljasen tilalle hänen loppukaudekseen valittiin Sakari Itähaarla.  Hallituksen kokoonpano löytyy näiltä seuran kotisivuilta.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Markku Kalliomäki ja Paula Palmroth sekä Raimo Lehtinen heidän varamiehenään. Kokoonpano säilyi entisenä.

KAKSKERTATALO

Kakskertatalon vuosikokousasiat käytiin läpi Jarkko Koskisen esittelemänä ja hyväksyttiin yksimielisesti. Talon asiat valmistellaan Kakskertaseuran ja partiolippukunta Kakskerran Kaksoispisteen yhteisessä talotoimikunnassa, joka tilivelvollisena sai vastuuvapauden tarkastetulta tilikaudelta.

Kokouksen viimeisenä asiana keskusteltiin Kakskertatalon keskeneräisistä hankkeista, taloudesta ja sen tulevasta käytöstä yhdistysten toiminnassa.

« Takaisin Ajankohtaista -sivulle