Hallituksen kuulumisia, 7.12.2023

Vuoden viimeinen kokous aloitettiin Piian keittämällä joulupuurolla, kuten aina ennenkin. Muutamia asioita tuli myös käsiteltäväksi. Yksi asukkaiden tekemä aloite koski avantosaunan perustamista Kakskertatalolle, järven rantaan. Talo on parhaillaan korjauksen alla ja sen tulevasta käytöstä päättää kaupunki, jonka puoleen aloitteen tekijät ohjattiin. Samalla todettiin saarilla jo olevan avantosaunoja, Harjattulassa, Heinänokassa ja Sinapissa.

Hallituksen tulevia kokouksia varten sovittiin aikataulut kevätkaudeksi. Kokouspaikka on myös oleellinen asia ja ainakin aluksi lähtökohtana on Seuraintalo. Vuosikokous sitten päättää, missä lopultakin kokoonnutaan.

Valmistautuminen vuosikokoukseen myös aloitettiin. Kokouskutsu julkaistiin jo 2x-lehdessä, joten siltä osin sääntöjen pykälä koolle kutsumisesta tuli hoidettua. Kokousmateriaali valmistuu vuoden vaihteen jälkeen ja jaetaan jäsentiedotteena sähköpostilla ja julkaistaan myös kotisivuilla. Mielenkiintoa herättävät aina henkilövalinnat hallitukseen ja talousarvio, joka suuntaa toimintaa. Seuran talous on vakaa ja hyvässä kunnossa, joten toimintaan voidaan panostaa. Yhtenä hankkeena esille tulee kotisivujen uudistaminen. Nykyinen ohjelmisto on vuodelta 2010, joten uusimisen ja lähinnä käytettävyyden parantamiseen on tarvetta. Hallitus näitä vielä tarkastelee tammikuun kokouksessaan ja tekee esityksen vuosikokoukselle.

Hallitus päätti myös, että seura on omalta osaltaan mukana Kakskerranjärven jäälle aurattavien hiihto- ja luisteluratojen kunnostuksessa. Kunhan jäätä saadaan riittävästi, niin aloitetaan työt.

Ilmoitusasioina todettiin, että siltojen lipputankojen päistä puuttuvat nupit saadaan kaupungin toimesta uusittua. Jo aikaisemmin ELY-keskukselle tehty aloite Vapparintien korottamisesta ns. pikkujärven alueella (Kakskertatalon edustalla) ei ole vielä toteutunut, mutta pientä kuoppien ja railojen täyttämistä on tehty. Pitkään vireillä ollut Satava-Kakskerran osayleiskaavan hyväksyminen on saatu päätökseen, virallinen kuulutus asiasta annetaan 8.12.. Ilmoitusasiana todettiin vielä, että 2x-lehden joulunumero on valmistunut ja tullut jakeluun 4.12. alkaen.

« Takaisin Ajankohtaista -sivulle