Vuosikokous, 31.1.2024

Kakskertaseuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 31.1.2024 Seuraintalolla. Kokouskutsu oli julkaistu seuran 2x-lehdessä 2*2023, toimitettu jäsenistölle sähköpostina ja julkaistu kotisivuilla. Paperiversiona se oli saatavana myös kokouspaikalla. Kutsu sisälsi myös Kakskertatalon vastaavat vuosikokousasiat, mitkä menevät yhteistyösopimuksen mukaisesti vielä partiolippukunta Kakskerran Kaksoispisteen käsittelyyn.

Kokouksen avasi puheenjohtajamme Raimo Västinsalo. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana Majatie ja sihteeriksi kutsuttiin seuran sihteeri Jarkko Koskinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sakari Itähaarla ja Riina Tuokko.

TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS, TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Seuran puheenjohtaja esitteli menneen vuoden tekemiset ja alkaneen vuoden suunnitelmat. Kaikki edellisenä vuonna asetetut ja seuran päätösvallassa olleet tavoitteet saavutettiin. Toiminta painottui edelleen vahvasti kotiseudun tunnetuksi tekemiseen, mikä näkyi sekä 2x-lehden artikkeleissa että tehdyissä tutustumisretkissä saarten kyliin ja luontokohteisiin. Seuran jäsenmäärä vuoden lopussa oli 837. Seuran tuleva toiminta sisältää taas runsaasti tapahtumia ja noudattaa tavoitteiltaan vanhaa kaavaa.

Rahastonhoitaja Jarkko Koskinen selvitti lyhyesti tilinpäätöstä ja alkaneelle vuodelle 2024 tehtyä talousarviota. Ylijäämää syntyi 2.069 €, mihin suuri vaikutus oli Kakskertatalon käytöstä luopuminen ja sen kustannusten aleneminen. Toiminnantarkastuskertomuksessa tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaudet. Uusi talousarvio voitiin hyväksyä jäsenmaksuja korottamatta. Merkittävä lisäys kustannuksiin syntyy kotisivujen uudistamisesta, mihin kokous antoi valtuudet.

HENKILÖVALINNAT

Seuran puheenjohtajana jatkaa Raimo Västinsalo ja varapuheenjohtajana Seppo Muurinen. Hallituksen erovuoroiset jäsenet olivat kaikki käytettävissä myös uudelle kaksivuotiskaudelle 2024-2025. Hallituksen kokoonpano löytyy näiltä seuran kotisivuilta.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Osmo Kalmari ja Paula Palmroth sekä Raimo Lehtinen heidän varamiehenään.

KAKSKERTATALO

Kakskertatalon vuosikokousasiat käytiin läpi Jarkko Koskisen esittelemänä ja hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittävä päätös oli talon käytöstä luopuminen ja toiminnan siirtyminen ainakin toistaiseksi Seuraintalolle. Talo oli käytössä vain puoli vuotta siellä todetun kosteusvaurion vuoksi. Tuloslaskelma osoitti 4.842 € ylijäämää, mikä yhteistyösopimuksen perusteella puolitettiin taloa hallinnoivien yhteisöjen kesken. Talon asiat valmistellaan Kakskertaseuran ja partiolippukunta Kakskerran Kaksoispisteen yhteisessä talotoimikunnassa, joka tilivelvollisena sai vastuuvapauden tarkastetulta tilikaudelta. Uutta toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2024 ei enää tarvinnut tehdä.

Kokouksen viimeisenä asiana päätettiin Kakskertatalon yhteistyösopimuksen lakkauttaminen. Se kävi tarpeettomaksi talon käytöstä luopumisen vuoksi.

« Takaisin Ajankohtaista -sivulle